1. Etusivu
  2. Aurinkopaneelit
  3. Aurinkopaneelien tuotto ja takaisinmaksuaika

Aurinkopaneelien tuotto ja takaisinmaksuaika

Kuinka paljon aurinkopaneelit tuottavat? Miten nopeasti paneeli-investointi maksaa itsensä takaisin? Ovatko aurinkopaneelit kannattava hankinta Suomessa?

Lue lisää alta.

Yksi aurinkopaneeli tuottaa vuodessa noin 350–380 kWh:ta

Aurinkopaneelien takaisinmaksuaika on noin 8–12 vuotta

Aurinkovoimalan tehontuotottakuu on jopa 25–30 vuotta

Kun harkinnassa on aurinko­sähkö­järjestelmän hankinta, on tietysti tärkeää tietää, mikä on aurinkopaneelien tuotto Suomen olosuhteissa ja kuinka nopeasti voimala maksaa itsensä takaisin.  

Aurinko­paneeli­järjestelmän hankintaan voi olla useita syitä, kuten ekologisuus, omavaraisuus tai saatava taloudellinen hyöty – näistä jälkimmäinen lienee yleisin syy aurinkovoimalan hankintaan. Investoinneissa, joissa haetaan taloudellista hyötyä, kannattaa ensin paneutua siihen, mikä on hyödyn rahallinen arvo ja missä ajassa sitä syntyy.  

 

Aurinkopaneelien tuotto riippuu monesta tekijästä  

Aurinkopaneelien tuotto riippuu tietysti monesta asiasta: 

  • Mikä on valittu paneelityyppi? 

  • Kuinka monta paneelia voimalaan on asennettu?  

  • Mihin ilmansuuntaan paneelit on asennettu? 

  • Mikä on paneelien kallistuskulma? 

  • Onko katolla varjostuksia?  

  • Millaiset sääolosuhteet ovat? 

Aurinkopaneelien tuotanto Suomen olosuhteissa on usein 75–90 % nimellistehosta. Ohjenuorana voidaan sanoa, että Suomen olosuhteissa 400 W -tehoiset paneelit tuottavat noin 350–380 kWh:ta sähköä vuodessa. 

Tyypillisesti omakotitalon aurinkovoimala koostuu noin 10–20 aurinkopaneelista. Esimerkiksi 15 paneelin kokonaisuudelta voisi siis odottaa noin 5250–5700 kWh:n vuosituottoa.  

Voit lukea täältä vielä tarkemmin aurinkopaneelien tehosta ja mitoituksesta.

 

Aurinkopaneelien tuotto Suomessa 

Suomen pohjoinen sijainti voi epäilyttää – tuottavatko aurinkopaneelit Suomessa sähköä tehokkaasti? 

Tyypillinen tuotantokausi Suomessa alkaa maaliskuussa ja loppuu syyskuussa. Toki vuosien välillä on pieniä eroja, ja lisäksi kohteen maantieteellinen sijainti vaikuttaa paneelien tuottoon.  

On hyvä muistaa, että vaikka Suomen talvi on pimeä, on auringonpaistetta runsaasti muina vuodenaikoina. Tämän lisäksi Suomen viileä ilmasto on optimaalinen aurinkopaneelien tuoton kannalta. Kuumissa ilmasto-olosuhteissa paneeli nimittäin tuottaa heikommin kuin viileässä.   

Esimerkki 8,20 kWp:n kokoisen aurinkovoimalan tuotannosta Suomessa, kun paneelit on asennettu optimaaliseen ilmansuuntaan. Hyvissä olosuhteissa 8,20 kWp -tehoinen aurinkovoimala tuottaa 7 400 kWh vuodessa sähköä.   

Heinäkuussa aurinkopaneelit tuottavat aurinkosähköä aamutunneilta alkuiltaan asti, tuotannon painottuessa keskipäivään. Paneelien tuotantoon vaikuttaa muun muassa ilmansuunta, jota kohti ne on asennettu.  

 

Miten aurinkopaneelien sähköntuotto vaihtelee Suomen sisällä?  

Suomi on pitkä maa, mutta paneelit tuottavat kohtuullisesti myös Pohjois-Suomessa. Etelä-Suomessa saadaan enemmän säteilyä, mutta ero on lopulta melko pieni.

Esimerkiksi Motivan mukaan 1 kWp:n tehoisen aurinko­sähkö­järjestelmän tuottoero Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä olisi noin 100 kWh:ta: Etelä-Suomessa voidaan odottaa noin 800–1000 kWh:n tuottoa, Pohjois-Suomessa 700–900 kWh:n. 

 

Aurinkopaneelien tuotto talvella 

Aurinkopaneelien toiminta edellyttää valoa, joten aurinkopaneelien tuotto talvella jää vähäiseksi. Lämpötila vaikuttaa myös tuotantoon, mutta valo tärkein tekijä paneelien tuotannon kannalta. Suomen talvi on tunnetusti pimeä, mutta lopputalvella voidaan usein nauttia myös kirkkaista päivistä. Auringonpaiste tosin talvella on lyhytkestoista, mutta tämä kompensoituu kesällä.  

Jos aurinkovoimala on asennettu esimerkiksi maahan, voi lopputalvesta lumia putsailla esimerkiksi lehtipuhaltimella, jolloin tuotantoa saadaan hiukan. Talven pimeyden takia emme kuitenkaan suosittele lumen pudottamista muutamien tuntien auringonpaisteen takia.

Aurinkovoimala on silti järkevä investointi, vaikka Suomessa siitä ei suurta hyötyä talvella olekaan. Yhden vuodenajan tuoton sijaan kannattaakin tarkastella aurinkosähkön tuottoa koko vuoden ajalta ja laskea sen perusteella aurinkopaneelien kannattavuus ja takaisinmaksuaika. 

Suosittelemme talven sähkönkulutusta pienentäviä energiaratkaisuja aurinkovoimalan rinnalle, esimerkiksi ilmalämpöpumppua lämmitykseen.  

Kuinka paljon sähköä kattosi voisi tuottaa?

Testaa aurinkopaneelilaskurillamme aurinkovoimalan mitoitus, tuotto ja hinta-arvio.

Aurinkopaneelilaskuriin

Aurinkopaneelien takaisinmaksuaika on noin 10–12 vuotta 

Aurinko­paneeleiden rahallinen hyöty mitataan säästetyssä osto- ja siirtosähkössä, johon voidaan lisätä vielä ylituotetun verkkoon myydyn sähkön rahallinen korvaus. Kun säästön määrä vastaa alkuinvestoinnin summaa, on järjestelmä maksanut itsensä takaisin.  

Aurinkopaneelien takaisinmaksuaikaa on vaikea ennustaa, sillä säästetyn sähkön arvo riippuu vahvasti kodin sähkön ostosopimuksesta ja sähkönsiirron hinnasta, mutta ennen kaikkea myös järjestelmän potentiaalista tuottaa aurinkosähköä kiinteistöön. Tämän lisäksi verkkoon myydyn sähkön rahallinen arvo vastaa tuntikohtaista Nord Poolin pörssihintaa, joka vaihtelee tunneittain.  

Kyseessä on siis monta muuttuvaa tekijää, joten kaikki tänään tehdyt laskemat ovat vain ennusteita tulevasta.  

Oikein mitoitettu kustannustehokas aurinko­sähkö­järjestelmä maksaa itsensä takaisin noin 10–12 vuodessa nykyisillä sähkönhinnoilla. Elinkaaren aikana investoinnista tulisi saada noin 2,5-kertainen voitto suhteessa alkuinvestointiin. Komponenttien pitkät takuuajat turvaavat investoinnin pitkäikäisyyttä. 

 

 

Aurinkopaneelien kannattavuus on suurin, kun tuotto käytetään omaan tarpeeseen 

Aurinkopaneelien kannattavuutta arvioitaessa on hyvä ottaa huomioon, miten voimala mitoitetaan. Kun tavoitellaan parasta taloudellista hyötyä esimerkiksi pelkkien ekologisten arvojen sijaan, kannattaa aurinkopaneelit mitoittaa niin, että ne kattavat noin kolmanneksen kodin sähkönkulutuksesta.  

Näin paneelien tuotto saadaan käytettyä kotona sen sijaan, että syntyisi paljon ylijäämää, joka myydään takaisin sähköverkkoon. Ylimitoitettu voimala tuottaa kesällä paljon sähköä, jota kotona tuskin pystytään käyttämään. 

Aurinkosähkön kannattavuus on korkeimmillaan, kun se käytetään suoraan kiinteistössä. Näin vältytään sähkönsiirron ja sähköverojen kustannuksilta, jotka maksetaan ostosähköstä.  

Ylijäämätuotannon myyminen sähköverkkoon ei yleensä ole yhtä kannattavaa.

Poikkeuksena olisi tilanne, jolloin kotona on esimerkiksi edullinen määräaikainen sähkösopimus, mutta pörssisähkön hinta olisi korkealla. Näin myydystä sähköstä saisi hetkellisesti korkean hinnan. Tällaista aurinkosähköllä spekulointia ei kuitenkaan kannata lähteä tavoittelemaan. Parasta on käyttää tuotettu sähkö kotona.

 

Aurinkopaneelien kannattavuuteen vaikuttaa moni seikka 

On tärkeää muistaa, että aurinko­sähkö­järjestelmän hankintaan liittyy myös epäsuoria taloudellisia hyötyjä. Kiinteistön arvon nousua ei voida mitata suorassa suhteessa järjestelmän hintaan, mutta on sanomattakin selvää, että omavarainen ja energiatehokas kiinteistö pärjää markkinoilla paremmin.  

Aurinkopaneeleilla on yleensä pitkä takuuaika. Esimerkiksi Hehkun toimittamilla paneeleilla tehontuottotakuu on 25–30 vuotta. Tämä tarkoittaa, että takuuaikana paneelit tuottavat noin 85–90 % nimellistehosta. Ja tietysti tämän jälkeenkin paneelit tuottavat edelleen tehokkaasti sähköä.  

Jos aurinkopaneelien takaisinmaksu aika on noin 10–12 vuotta, tuottavat ne sen jälkeen vielä vuosia, jopa vuosikymmeniä, aurinkosähköä kiinteistön tarpeisiin.